sr2logo
MAN Truck & Bus Polska: Solidny Pracodawca 2024 - Strony Rynku

MAN Truck & Bus Polska: Solidny Pracodawca 2024

Dziś wiarygodność pracodawcy odgrywa kluczową rolę w budowaniu zaufania i lojalności wśród pracowników. Projekt Solidny Pracodawca Roku ma na celu wyróżnienie i nagrodzenie pracodawców, którzy rozumieją, że najcenniejszym kapitałem firmy są ludzie. Jednym z takich przedsiębiorstw jest MAN Truck
& Bus Polska, wiodący gracz na rynku transportowym, który został uhonorowany tym prestiżowym tytułem. Zdobycie nagrody jest wynikiem działań firmy opartych na wartościach takich jak spójność, przejrzystość i sprawiedliwość.

Podstawa wiarygodności

MAN Truck & Bus Polska stawia na spójne zasady, procedury i praktyki komunikacyjne. Klarowne określenie oczekiwań wobec pracowników oraz konsekwentne wywiązywanie się z podjętych zobowiązań buduje fundament zaufania i lojalności. Komunikacja w MAN Truck & Bus Polska jest transparentna zarówno jeśli chodzi o cele firmy, oczekiwania dotyczące wyników, jak i procesy decyzyjne. Taka otwartość buduje zaufanie między pracodawcą a pracownikami. Firma praktykuje politykę zgodności z przepisami w zakresie przeciwdziałania korupcji, prawa antymonopolowego, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, a także przestrzega wszystkich przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz wartości etycznych. Dzięki temu tworzy kulturę uczciwości i przejrzystości, która jest fundamentem wartości jakimi się kieruje. Wszystkich pracowników obowiązuje również Kodeks Postępowania, w którym określona jest filozofia działania firmy MAN Truck & Bus Polska.

Uczciwe traktowanie

W MAN Truck & Bus Polska każdy pracownik traktowany jest uczciwie, niezależnie od stanowiska. Firma zapewnia sprawiedliwe wynagrodzenie oraz możliwości awansu, a pracownicy dobierani są na zasadzie kompetencji i doświadczenia w oparciu o równe traktowanie płci, wieku czy innych czynników. Przestrzeganie najwyższych standardów etycznych sprawia, że jest postrzegana jako wiarygodny partner zarówno dla pracowników, jak i klientów. MAN Truck & Bus Polska aktywnie poszukuje opinii pracowników i uwzględnia je w procesach decyzyjnych. Ceniąc wkład pracowników, tworzy środowisko pracy oparte na wzajemnej współpracy i szacunku.

Wspierające środowisko pracy

MAN Truck & Bus Polska stawia na dobro pracowników, oferując wsparcie w postaci świadczeń zdrowotnych, możliwości rozwoju zawodowego oraz inicjatyw promujących równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Firma realizuje różnorodne inicjatywy edukacyjne i rozwojowe, takie jak organizacja szkoleń, warsztatów, webinariów, kursów online, dofinansowanie studiów podyplomowych oraz wspiera wymianę doświadczeń. Dodatkowo prowadzi działania integracyjne i kulturalne, w tym organizację imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych oraz pikników rodzinnych. Nieustannie pracuje nad poprawą warunków pracy, obejmującą modernizację lub remonty pomieszczeń, zakup nowego sprzętu lub narzędzi, ulepszenie oświetlenia, wentylacji i ogrzewania, oraz poprawę ergonomii stanowisk pracy.

Podstawa bezpieczeństwa

Jako stabilny finansowo pracodawca MAN Truck & Bus Polska zapewnia bezpieczeństwo zatrudnienia i terminowe wypłaty, co buduje poczucie stabilności i pewności u pracowników. W firmie istnieje system nagród i prowizji dla pracowników, a dodatkowo oferowane są dofinansowania do nauki języków obcych, uzyskania prawa jazdy oraz uczestnictwa w studiach podyplomowych. Przeprowadzane są regularne oceny pracowników, które mają miejsce raz w roku.

Świadczenia i wsparcie

Firma zapewnia swoim pracownikom szeroki zakres świadczeń, w tym opiekę medyczną dla nich i członków ich rodziny. Dodatkowo, pracownicy oraz ich bliscy mogą korzystać z karty sportowej multisport, co wspiera aktywny i zdrowy styl życia. Ponadto, firma oferuje grupowe ubezpieczenie na życie, zapewniając tym samym bezpieczeństwo finansowe pracowników i ich rodzin. Pracownicy mają także możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków dla zakupu pojazdów marek należących do grupy VW oraz produktów finansowych oferowanych przez VW Bank. Dodatkowe wsparcie świadczone przez firmę obejmuje pomoc świąteczną w formie pieniężnej, zapomogi losowe oraz możliwość uzyskania pożyczek mieszkaniowych. Ponadto, firma dofinansowuje zakup okularów korekcyjnych, dbając o dobrostan zdrowotny swoich pracowników.

Elektromobilność i CSR

MAN Truck & Bus Polska między innymi nawiązał partnerstwo z Fundacją Ronalda McDonalda, które rozpoczęło się w 2019 roku od wsparcia w przygotowaniu mobilnej kliniki zbudowanej na podwoziu MAN TGM. W kolejnym roku natomiast firma wsparła Fundację dotacją finansową, która została przeznaczona na stworzenie Domu Ronalda McDonalda, znajdującego się obok Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury.

Firma dąży do ciągłego poszerzania gamy produktów elektrycznych, co przyczynia się do istotnego aspektu dekarbonizacji transportu. Na drogach można już zauważyć VANy i autobusy z napędem elektrycznym, a w tym roku pojawią się pierwsze eTrucki. Poprzez program MAN Ecoline firma oferuje klientom oryginalne części z pojazdów MAN, dzięki czemu wspiera model gospodarki obiegu zamkniętego, oszczędzając zasoby, zmniejszając zużycie energii potrzebnej do produkcji oraz obniżając emisję CO2.

W 2019 roku w MAN Truck & Bus Polska wdrożono proces e-faktury, który przyczynił się do ochrony środowiska poprzez oszczędność używanego papieru oraz tonerów. W ramach wspierania lokalnych społeczności w styczniu 2024 roku firma udostępniła elektryczny autobus i we współpracy z MAN Shared Services Center zorganizowała akcję rozdawania ciepłych posiłków osobom dotkniętym kryzysem bezdomności w Poznaniu.

Podsumowanie

Firma posiada długoterminową wizję rozwoju, inwestując w strategie wspierające zrównoważony wzrost i sukces zarówno firmy, jak i jej pracowników. Takie podejście sprawia, że osoby zatrudnione czują, że mają mocny fundament i wizję stabilnej przyszłości w strukturach organizacji. MAN Truck & Bus Polska nie tylko oferuje pracę, ale tworzy środowisko, w którym pracownicy czują się docenieni, wspierani i zmotywowani do rozwoju. Zdobywając tytuł Solidnego Pracodawcy Roku, firma potwierdza swoje zaangażowanie w kreowanie pozytywnej kultury pracy opartej na wartościach takich jak uczciwość, sprawiedliwość i wzajemne szacunek.

Follow by Email
LinkedIn
Share