sr2logo
BorgWarner Poland Solidnym Pracodawcą Roku - Strony Rynku

BorgWarner Poland Solidnym Pracodawcą Roku

BorgWarner Poland Sp. z o.o. – część amerykańskiego koncernu BorgWarner Inc. – to producent komponentów i systemów zaawansowanych technologii dla układów napędowych i przeniesienia napędu w pojazdach samochodowych. Firma zlokalizowana w Jasionce koło Rzeszowa zatrudnia ponad 1000 pracowników. Na polskim rynku wyróżnia ją nie tylko wysoka jakość produkcji turbosprężarek oraz łańcuchów rozrządu dla branży motoryzacyjnej, ale także wysoka dbałość o zasoby ludzkie, co potwierdza kolejny tytuł zdobyty w tej dziedzinie: Solidny Pracodawca 2017.

2

Od początku istnienia BorgWarner Poland z uwagi na skomplikowany rynek pracy – znikomą ilość przemysłu motoryzacyjnego w regionie, zainwestował w umiejętne zarządzanie kapitałem ludzkim – relacje pracodawcy z pracownikami oparte na zaufaniu i współpracy, uczciwości osobistej i wzajemnym szacunku, które stanowią nieodzowny element kultury korporacyjnej firmy. Pracownicy BorgWarner stanowią w większości młode, wysoko wykwalifikowane osoby. Tworzą one sprawnie działający i ukierunkowany na rozwój zespół, którego plan i praca uzależnione są od wspólnych celów firmy. Wszystkim zatrudnionym firma zapewnia poczucie stabilności oraz możliwości autentycznego rozwoju w odniesieniu do realizowanych zadań oraz planowanej ścieżki kariery. To wszystko sprawia, że zakład posiada unikatową kulturę organizacyjną, która jest doceniana przez klientów i pracowników firmy na całym świecie. Potencjalni kandydaci ubiegający się o zatrudnienie mogą liczyć na miejsce pracy, które gwarantuje im otrzymanie tego, co zwykle pracownik ceni sobie najbardziej: stabilizację, atrakcyjne wynagrodzenie, bogaty pakiet świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo ciągłości pracy. Wspólnie określane i wdrażane są programy rozwoju zgodne z potrzebami firmy i indywidualnymi potrzebami każdego pracownika. Opierając się na tych założeniach, BorgWarner Poland realizuje szereg programów rozwoju i szkoleń, a jednocześnie stale poszukuje nowoczesnych rozwiązań służących do podnoszenia kwalifikacji pracowników każdego szczebla. Wysoka jakość zatrudnienia to przede wszystkim wysokie standardy pracy, czyli stabilność oraz bezpieczne i przyjazne środowisko pracy, gwarantujące pracownikom poszanowanie ich praw, umożliwiając odpowiedni rozwój zawodowy. Corocznie w firmie przeprowadza się identyfikację potrzeb dotyczących szkoleń: tych gwarantujących realizację przyjętej strategii biznesowej, obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP i zawodowych wymaganych na danym stanowisku pracy. Identyfikacja dotyczy także kwestii studiów, mających na celu uzupełnianie wykształcenia na kierunkach zgodnych z zakresem sprawowanych obowiązków i strategią firmy. Ponadto firma wspiera migrację pracowników pomiędzy oddziałami korporacji na całym świecie. Promuje tym samym otwartość i wielokulturowość BorgWarner Poland oraz dąży do zbudowania zespołu specjalistów o wysokim zakresie kompetencji, który podchodzi do każdego projektu z pasją i pełnym zaangażowaniem. W ramach podpisanego porozumienia o współpracy z uczelniami i szkołami technicznymi, firma aktywnie wspiera zdobywanie pierwszego zawodowego doświadczenia uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni wyższych. Niezwykle ważne dla BorgWarner jest bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w środowisku pracy. Dowodem na to, jak dużą wagę przywiązuje spółka do kwestii bezpieczeństwa pracy, jest zdobyta po raz trzeci nagroda CEO’s Safety Excellence Award, asygnowana za przepracowanie miliona godzin bez wypadku. W związku z uzyskaniem przez pracowników spółki najwyższego uznania za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. dolarów, która jest elementem wyróżnienia, firma zawsze przekazuje na lokalne cele charytatywne w ramach działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Spółka dba o bezpieczeństwo pracowników oraz ich zdrowie – zapewnia profilaktykę zdrowotną, promuje też aktywność sportową, a w trudnych sytuacjach życiowych oferuje pomoc i wsparcie. Jednym z kluczowych elementów strategii oraz integralną częścią działalności BorgWarner Poland jest idea zrównoważonego rozwoju i budowania kultury organizacji opartej na wrażliwości i otwartości na potrzeby innych. Bezinteresowna pomoc w imię idei społecznego solidaryzmu lokalnego to działanie, na które firma zwraca uwagę od początku swej działalności. Wartości, które jej przyświecają to: odpowiedzialność, rzetelność i zaufanie. Spółka angażuje się w liczne inicjatywy dobroczynne, ukierunkowane na społeczność lokalną, udziela pomocy finansowej lub rzeczowej bezpośrednio osobom fizycznym, a wartość nakładów ponoszonych na działalność charytatywną z roku na rok systematycznie wzrasta. Biznes społecznie odpowiedzialny jest skuteczny tylko wtedy, gdy angażuje wszystkie strony, wsłuchuje się w rzeczywiste potrzeby beneficjentów. Istotnym warunkiem, niezbędnym do osiągnięcia sukcesu w tym obszarze, jest również edukacja pracowników oraz budowanie ich świadomości dotyczącej podejścia firmy do społecznej odpowiedzialności biznesu. Filantropia to nie tylko doraźne przekazywanie darowizn, ale przemyślane i długofalowe działania, zbudowane w oparciu o analizę potrzeb społecznych i własnych możliwości, tak by działać naprawdę skutecznie i transparentnie. Aktywne podejście, ale przede wszystkim profesjonalne i zgodne z zasadami odpowiedzialnego biznesu działanie pozwalają firmie realizować cel podstawowy – budowanie wartości BorgWarner dla interesariuszy. Taka strategia działania otwiera nowe możliwości w sferze biznesu, a równocześnie umożliwia pomoc najbardziej potrzebującym. Jednym z elementów integrujących załogę firmy jest odbywający się co roku piknik rodzinny. Organizowane są również tak zwane „skip level meetings”, podczas których pracownicy wraz z kadrą zarządzającą poruszają tematy bieżące. Spotkania kwartalne to kolejna forma integracji – moment, podczas którego można przedyskutować i podsumować wydarzenia z ostatnich trzech miesięcy oraz poruszyć nurtujące tematy. Pracownicy w ramach integracji uczestniczą również w organizowanych przez firmę eventach. Okazją do takiego spotkania był zainicjowany przez pracowników rajd rowerowy „Tour of BorgWarner”. Stabilna strategia rozwoju firmy, wysokie zaawansowanie technologiczne i jakościowe w zakresie procesów wytwórczych, jak i biznesowych, bardzo dobrze wyedukowana oraz doświadczona kadra pozwalają osiągać firmie BorgWarner pozycję lidera w niezwykle konkurencyjnej branży, jaką jest motoryzacja.

Follow by Email
LinkedIn
Share