sr2logo
Złoto wciąż w cenie - Strony Rynku

Złoto wciąż w cenie

Rynek metali szlachetnych w Polsce odniósł w latach 2021-2022 duży sukces. Jego kontynuacja była oczekiwana przez przedstawicieli branży również w 2023 roku.


Niestety, poprzedni rok okazał się być dla sprzedawców złota i srebra dużym zaskoczeniem. Wartość transakcji w przypadku niektórych dealerów metali szlachetnych skurczyła się nawet o 50%. Zdziwienie było tym większe, że na zupełnie przeciwnym biegunie znalazły się banki centralne wielu państw, w tym NBP, które śrubowały kolejne rekordy, masowo kupując złoto.
Inflacja – bomba z opóźnionym zapłonem
Popularnym wytłumaczeniem dla sytuacji na rynku złota w Polsce w 2023 stał się wysoki wskaźnik inflacji, a co za tym idzie uszczuplenie portfeli Polaków. Do tego należy wspomnieć również o kontynuacji trendu drożejących kredytów hipotecznych. Trzeba jednak pamiętać, że oba wspomniane wyżej czynniki były obecne w gospodarczej rzeczywistości Polaków już w 2022 roku, który był rekordowym dla sektora sprzedaży złota. Sukcesowi nie przeszkodziły wówczas ani wysoka inflacja, która na koniec 2022 była na poziomie 17% procent, ani najwyższe od ponad 20 lat oprocentowanie kredytów, ze stopą referencyjną wynoszącą 6,75%.Tym samym, można skonstatować, że wysokie ceny zadziałały jak przysłowiowa bomba z opóźnionym zapłonem. Przyczyny osłabienia popytu na złoto można również upatrywać w uatrakcyjnionej ofercie produktów bankowych, głównie za sprawą lokat, których oprocentowanie wyraźnie wzrosło w 2023.
Czas wyzwań i znaków zapytania
Naturalną pochodną opisanej sytuacji stały się wyzwania między innymi natury mediowo-marketingowej, operacyjnej i logistycznej. Pierwsze sygnały pokazują, że wygranymi tego niełatwego czasu są podmioty, które zdecydowały się zwiększyć inwestycje na media i marketing, otworzyły nowe placówki, uatrakcyjniły swoją ofertę czy rozszerzyły zaplecze technologiczne np. poprzez dodanie nowych sprzętów do weryfikacji metali szlachetnych.
Przykładem podmiotu, który w czasie kryzysu zaryzykował i dostrzegł swoją szansę jest Mennica Kapitałowa. Firma była obecna na największych spotkaniach branżowych, stając się wiodącym, eksperckim głosem sektora sprzedaży metali szlachetnych. Ponadto Mennica Kapitałowa otworzyła dwie nowe placówki sprzedaży stacjonarnej w Łodzi i Bydgoszczy. Punkty sprzedaży z powodzeniem poszerzyły dystrybucję wcześniej otwartych jednostek, zlokalizowanych w takich miastach jak: Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Białystok, Katowice, Wrocław oraz sprzedaży wysyłkowej. Zwieńczeniem inwestycji w przypadku lidera rynku metali szlachetnych w Polsce było włączenie na stałe do oferty walorów inwestycyjnych z platyny i palladu oraz zaopatrzenie się w spektrometry Vanta GX od firmy Olympus, które są sprzętem najwyższej jakości w swojej klasie.
Jaka przyszłość złota w 2024?
Pomimo wyraźnej dekoniunktury na rynku metali szlachetnych, złoto dalej jest postrzegane jako bezpieczna przystań, zwłaszcza w czasach niepewności gospodarczej i finansowej. Tym samym należy się spodziewać, że inwestorzy nadal będą upatrywać w królewskim kruszcu aktywa, które może służyć jako zabezpieczenie przed inflacją, spadkami giełdowymi czy innymi niekorzystnymi warunkami ekonomicznymi. Biorąc pod uwagę między innymi obniżającą się inflację, perspektywę na tańsze zobowiązania kredytobiorców, jak również zmniejszenie atrakcyjności konkurencji pośredniej dla złota czy srebra jakimi są produkty bankowe z uwagi na spodziewane spadki ich oprocentowania, branża metali szlachetnych z pewnością nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Dlatego też pozostaje mieć nadzieję, że metale szlachetne to wciąż dobra i pewna inwestycja w długim horyzoncie czasowym.

Follow by Email
LinkedIn
Share