sr2logo
Faktoring – szybkie i skuteczne źródło finansowania - Strony Rynku

Faktoring – szybkie i skuteczne źródło finansowania

Jak zaspokoić rosnące oczekiwania odbiorców? Gdzie szukać właściwych rozwiązań dla rozwoju firmy? Skąd brać pieniądze na nieustający wyścig z konkurencją? To pytania, na które codziennie muszą sobie odpowiadać przedsiębiorcy. Siła jednych tkwi w wyspecjalizowanej technologii, inni zbudowali swoją markę na wysokiej jakości towarów lub usług, jeszcze inni na tradycji i długoletnich relacjach z kontrahentami. Wszyscy jednak, bez wyjątków, muszą obserwować rynek, na którym nie ma mowy o przestojach.

raif

Dlatego bardzo istotne dla każdego przedsiębiorstwa jest zapewnienie sobie płynności finansowej, które często stanowi o „być albo nie być” firmy. Jak zatem zapewnić sobie płynność, czyli środki zarówno na bieżącą działalność, jak i dalszy rozwój, a jednocześnie zrobić to w sposób optymalny?
Dobrze znany przedsiębiorcom kredyt obrotowy nie zawsze jest skutecznym rozwiązaniem, zwłaszcza gdy przyznana przez bank linia kredytowa nie zaspokaja finansowych potrzeb firmy. Rozwiązaniem zastępującym tradycyjny kredyt jest w takiej sytuacji faktoring – forma finansowania, która w prosty sposób pomaga pozbyć się zatorów płatniczych. Za złożone do wykupu faktury faktor, najczęściej jest to bank, wypłaca firmie gotówkę w ciągu zaledwie kilku godzin bez konieczności czekania na termin płatności. Stanowi to dla przedsiębiorstwa szybkie źródło finansowania, a tym samym poprawia płynność finansową. Środki pieniężne otrzymane przed terminem płatności faktur można przeznaczyć na nową produkcję i zwiększenie sprzedaży. Faktoring daje również możliwość wydłużenia terminów płatności klientom firmy, co zwiększa jej konkurencyjność na rynku i szansę na zdobywanie nowych kontraktów. Coraz częściej docenianym przez klientów aspektem posiadania usługi faktoringowej jest jej elastyczność. To klient wybiera faktury, które chce sfinansować w ramach usługi.
Wobec korzyści płynących z faktoringu nie dziwi to, że coraz więcej przedsiębiorców wybiera taką formę finansowania. W związku z rosnącym zainteresowaniem oferta usług faktoringowych stale się rozwija. Od pewnego czasu rosnącą popularnością cieszy się oferta dla firm wymagających finansowania swoich dostawców, czyli faktoring odwrotny, a dla przedsiębiorstw chcących poprawić swoją płynność finansową – faktoring z regresem (niepełny) oraz faktoring bez regresu, zwany pełnym. Ten ostatni daje dodatkowo właścicielowi firmy pewność, że to bank przejmuje ryzyko braku zapłaty za fakturę przez kontrahenta. W konsekwencji to bank będzie się martwił o odzyskanie pieniędzy za niezapłacone należności. W takim przypadku przejęcie ryzyka przez bank wiąże się zwykle z koniecznością ubezpieczenia faktur objętych usługą. Do ubiegłego roku tylko dużym korporacjom zdarzało się wynegocjować z bankiem ofertę faktoringu bez regresu i bez konieczności ubezpieczenia faktur.
W 2014 roku Raiffeisen Polbank wszedł na rynek usług faktoringowych z pionierską inicjatywą faktoringu pełnego (handlowa nazwa to Faktoring pełny Plus), skierowaną głównie do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacją proponowanego rozwiązania jest połączenie dwóch usług – finansowania i przejęcia przez bank ryzyka niezapłaconych przez kontrahentów klienta faktur bez udziału towarzystwa ubezpieczeniowego. W ten sposób unika się udziału strony trzeciej w transakcji, co upraszcza jej zawarcie.
Cechą wyróżniającą Faktoring pełny Plus są jasne kryteria cenowe produktu. Przy pomocy prostego kalkulatora opłat, wskazując oczekiwane parametry umowy, klient sam ustala koszt usługi – finalnie otrzymuje jedną cenę za fakturę. Takie rozwiązanie „z góry” wskazuje koszt każdej faktury przed jej przekazaniem do finansowania. Ponadto klient nie ponosi kosztów windykacji, ani kosztów odsetek za opóźnienia. Raiffeisen Polbank sam windykuje brakujące spłaty „niesolidnych” kontrahentów. Jest to zasadnicza różnica wobec dotychczasowych usług faktoringowych objętych dodatkowym ubezpieczeniem, gdzie zarówno koszt windykacji, jak i sam proces zgłoszenia faktur do procesu windykacyjnego leżał po stronie klienta.
Kolejną nowością w Faktoringu pełnym Plus jest to, że Raiffeisen Polbank oferuje bezpłatne badanie kondycji finansowej kontrahentów wskazanych przez klienta, gdy zwykle towarzystwa ubezpieczeniowe robią to na jego koszt. Taka ocena daje przedsiębiorcy dodatkową możliwość oszacowania wiarygodności swoich partnerów biznesowych. Dzięki tej ocenie bank określa limit maksymalnej wartości faktur, które decyduje się zabezpieczyć na poszczególnych kontrahentach objętych usługą faktoringową. Warto podkreślić, że przy całym wachlarzu zalet produktu bank nie stawia żadnych warunków dotyczących ani minimalnej liczby faktur, ani ich wartości. Oczywiście, tego typu rozwiązania produktowe są związane z wyższymi opłatami. Koszt ten jest jednak w pełni akceptowany przez klientów obecnie korzystających z usługi Faktoringu pełnego Plus.
Faktoring pełny Plus funkcjonuje w RaiffeisenPolbank prawie pół roku. Odbiorcami tego produktu są głównie nowi klienci, którzy z różnych przyczyn nie mogli otrzymać pełnej formy faktoringu bądź nie chcieli korzystać z dodatkowego ubezpieczenia. Usługa obejmuje obecnie tylko transakcje krajowe, jednak rozszerzenie oferty o transakcje zagraniczne wydaje się kwestią czasu.
Rynek faktoringowy z roku na rok wzrasta. Dwadzieścia dwie firmy faktoringowe należące do Polskiego Związku Faktorów wykupiły w 2014 roku wierzytelności o wartości 114,4 miliardów złotych, czyli o ponad 17% większej niż rok wcześniej (wówczas wzrost przekroczył 15%). Z faktoringu korzysta już ponad 6 300 firm, a liczba sfinansowanych faktur to prawie 5,5 mln.
Raiffeisen Polbank – wieloletni lider polskiego rynku usług faktoringowych, laureat wielu nagród, w tym nagrody Laur Klienta Lider Dekady Konkursu 2004-2014 w kategorii usługi faktoringowe, stale utrzymuje się w ścisłej czołówce krajowych faktorów. Ostatnią nagrodą przyznaną bankowi jest Laur Klienta Top Marka 2015 – wyraz dużej popularności wśród klientów i wysokiej jakości oferowanych usług.
Z badań przeprowadzanych corocznie przez GfK Polonia jasno wynika, że świadomość klientów w zakresie faktoringu stale rośnie, a zadowolenie klientów Raiffeisen Polbank z oferowanych usług faktoringowych przekracza 90% (dane ze stycznia 2014). W ubiegłym roku co czwarta firma, korzystająca z usług faktoringowych w Polsce, była klientem Raiffeisen Polbank.
Joanna Tomala