sr2logo
Inwestuj, by być liderem! - Strony Rynku

Inwestuj, by być liderem!

LiuGong Dressta Machinery Sp. z o.o. to właściciel marki Dressta – producenta światowej klasy maszyn budowlanych z 75-letnią tradycją. Nowy inwestor od dwóch lat modernizuje przejęty w Polsce zakład produkcyjny, który w przyszłości ma być ośrodkiem badawczo-rozwojowym dla globalnej struktury LiuGong Machinery, jednego ze światowych liderów w tej branży. Znaczenie podjętych przez firmę działań i skali inwestycji docenione zostało na tegorocznej gali FDI Poland Investor Award. Jednym
z celów podjętych działań jest podnoszenie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstwa. Ten fakt nagrodzony został zaszczytnym tytułem Solidny Pracodawca Roku 2014.

kop

Dobór i rozwój kadry

Polityka personalna firmy LiuGong Dressta, która uhonorowana została w prestiżowym, ogólnopolskim projekcie HR-owo-medialnym swój sukces zawdzięcza dbałości o szczegóły współpracy już na etapie jej podejmowania. Procesy rekrutacyjne przeprowadzane są każdego roku w oparciu o analizę potrzeb poszczególnych departamentów, a wybór kandydatów jest wynikiem zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej rekrutacji.

Decyzja o zatrudnieniu podejmowana jest na podstawie zestawu wymaganych kompetencji i umiejętności oraz doświadczenia i motywacji osób aplikujących.
Dodatkowo w roku 2014 przedsiębiorstwo wprowadziło system profesjonalnych szkoleń dla pracowników. Program uwzględniający różne formy nauki jest obowiązkowy dla osób zatrudnionych i obejmuje szkolenia z obszaru zarządzania, szkolenia dla kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, a także zajęcia techniczne, administracyjne i językowe.

Ośrodek badawczo-rozwojowy

W maju 2014 r. firma LiuGong Dressta podpisała umowę o współpracy z Politechniką Rzeszowską, a w tej chwili dąży do rozpoczęcia współpracy z innymi polskimi uczelniami. Wspomniany dokument stanowi istotny krok na drodze do przekształcenia przedsiębiorstwa w nowoczesny ośrodek badawczo-rozwojowy. Dotychczasowe działania firmy nastawione były na inwestowanie w nowoczesne technologie, a podjęta współpraca pozwoli na promocję osiągniętych sukcesów również w międzynarodowych środowiskach naukowo-badawczych.
Dla dążeń przedsiębiorstwa niezwykle istotna jest wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza. Doświadczenie, to niezastąpione źródło umiejętności, w związku z czym firma zatrudnia wielu fachowców w grupie wiekowej 50+ w oparciu o politykę zarządzania różnorodnością. Dodatkowo firma przeprowadza staże i praktyki dla studentów, którzy w przyszłości będą mieli możliwość dołączenia do kadry wykwalifikowanych specjalistów.
Program oprócz kształcenia ma na celu również poszukiwanie i wspieranie utalentowanych, młodych ludzi poprzez ufundowane przed firmę stypendia.

Społeczna odpowiedzialność

Od początku swego istnienia podmiot wspiera stalowowolski Dom Dziecka oraz Ochronkę imienia Świętego Brata Alberta. Podopieczni placówek mogą liczyć nie tylko na paczki świąteczne. Organizowane są również dodatkowe atrakcje, takie jak czerwcowa wizyta najmłodszych w ośrodku badawczo-rozwojowym LiuGong Dressta w Stalowej Woli, mająca na celu prezentację pracy maszyn, a także udział dzieci w bardzo wyjątkowej lekcji, gdzie Wu Yindeng, Prezydent LiuGong Dressta Machinery prezentuje podstawowe zwroty z języka chińskiego.
Na szczęście niewątpliwy sukces firmy nie sprawił, że jej pracownicy stali się obojętni na dobro innych i skupieni jedynie na własnym sukcesie.

Dominika Hajda-Biernacka

You may also like...