sr2logo
Solidni Pracodawcy w dobie pandemii - Strony Rynku

Solidni Pracodawcy w dobie pandemii

W związku z panującą na świecie pandemią wywołaną koronawirusem oraz potwierdzonymi przypadkami zakażeń na terenie Polski, z dniem 25 marca br, wprowadzono stosowne zalecenia, których celem jest i było zatrzymanie oraz zminimalizowanie skutków epidemii w kraju. Nowa rzeczywistość wymusiła na wszystkich dostosowanie się do panującej sytuacji nie tylko w zakresie życia społecznego, ale również gospodarczego.

white-red-and-blue-flower-petals-3993212W związku z licznymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, firmy podjęły szereg działań mających na celu zmniejszenie ryzyka dalszych zachorowań. Wielu pracodawców zdecydowało się na tzw. home office. Dla firm, które dotąd nie korzystały z pracy zdalnej (lub robiły to sporadycznie), nowa sytuacja jest sporym wyzwaniem, jednak takie rozwiązanie jest najbezpieczniejsze. Aby umożliwić takie działania, firmy zadbały o najważniejsze narzędzia do pracy w warunkach domowych. W miejscach, gdzie home office nie jest możliwy, obowiązują restrykcyjne środki ostrożności, takie jak: zachowanie bezpiecznej odległości, częste mycie rąk, stosowanie zasady ochrony podczas kichania oraz kaszlu. Oprócz zabezpieczenia pracowników oraz dostosowania działań firmy do obecnie panującej sytuacji przedsiębiorstwa wsparły swoimi działaniami polską służbę zdrowia. Mając na uwadze zalecenia związane z ochroną przed zarażeniem, wzrosło zapotrzebowanie między innymi na maseczki, rękawiczki, kombinezony, środki do dezynfekcji. Polskie szpitale nie były przygotowane na tak szybki przyrost osób zakażonych. Część przedsiębiorców, wychodząc naprzeciw tym problemom podjęło działania wspierające, takie jak: przekazanie środków finansowych, płynów do dezynfekcji czy produkcja przyłbic plastikowych. Uruchomiono szwalnie, które zajęły się szyciem maseczek ochronnych, a lokalne firmy gastronomiczne zapewniły posiłki dla osób pracujących w szpitalach.

Mimo, że rynek pracy odnotowuje poważne tąpnięcie, wiele firm, takich jak branża spożywcza, czy logistyczna wciąż potrzebuje nowych pracowników. Ze względów bezpieczeństwa uruchomiono rekrutacje online za pośrednictwem telefonu lub wideorozmów.

Wszystkie podjęte przez firmy działania mają na celu nie tylko utrzymanie się na rynku i zapewnienie miejsc pracy, ale również wsparcie gospodarki krajowej. 

Wielkie gratulacje i podziękowania dla tych przedsiębiorstw, które w tak trudnym dla nas wszystkich czasie nie tylko zadbały o potrzeby swoje i swoich pracowników, ale wsparły medyków, niezależnie w jakiej formie i na jaką skalę. Chapeau bas! 


Jesteśmy firmą informatyczną, więc praca zdalna nie jest dla nas czymś nowym, a wręcz dla niektórych naszych pracowników była elementem stałym. Tym samym przejście wszystkich, ponad sześciuset pracowników w tryb pracy zdalnej odbyło się bez większych problemów. Co ważne, nie ucierpiała też na tym nasza efektywność. Podobnie w przypadku naszych klientów – pomogliśmy utworzyć kilka tysięcy zdalnych miejsc pracy. Kwestie techniczno-organizacyjne nie były więc dla nas wyzwaniem, tematem do zaadresowania są głowy naszych pracowników, dla których praca zdalna nie jest środowiskiem naturalnym. Wszelkimi możliwymi sposobami staramy się utrzymywać poczucie przynależności do zespołu, firmy – dbamy o ducha A-Team.  Uruchomiliśmy szkolenia on-line, nasze biuro HR doradza on-line jak najlepiej zorganizować sobie czas pracy w niełatwych warunkach domowych, organizujemy konkursy dla pracowników – a nawet dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia fitness.  Pracujemy i doceniamy tę możliwość. Ponadto #AtenaPomaga – przeznaczyliśmy środki pomocowe dla szpitali pomorskich na zakup respiratora i środków ochrony osobistej, nasi pracownicy szyją maseczki i angażują się w inne dostępne formy pomocy dla tych, których obecna sytuacja stawia przed ponadprzeciętnymi wyzwaniami

Jacek Szymański, Wiceprezes firmy Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.

W obliczu szczególnych okoliczności związanych z pandemią COVID-19 firma Elemont postawiła sobie za cel zapewnienie bezpieczeństwa pracowników przy jednoczesnym zachowaniu płynności funkcjonowania spółki. W konsekwencji powyższego podjęliśmy w ramach firmy szereg działań skierowanych na zachowanie wszelkich środków ostrożności oraz zminimalizowanie ryzyka zakażenia COVID-19. Mają one na celu nie tylko ochronę zdrowia fizycznego pracowników, ale również zadbanie o ich komfort emocjonalny w tym trudnym czasie. W związku z tym, że Elemont jest firmą budowlaną, nasze działania musiały być podejmowane dwutorowo, tj. z jednej strony musiały zostać dostosowane do środowiska obiektów budowlanych, z drugiej – do środowiska biurowego. Zarząd spółki, po konsultacji z naszym ekspertem ds. BHP, przekazał swoim współpracownikom wszelkie instrukcje dotyczące zachowania higieny, jak i dostosowania codziennych nawyków w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia. W biurach i na budowach zostały ponadto zapewnione odpowiednie środki do dezynfekcji oraz maseczki ochronne. Wszyscy pracownicy, których specyfika obowiązków pozwala na wykonywanie ich w ramach pracy zdalnej, zostali oddelegowani do pracy w domu. Wszystkie spotkania osobiste z osobami spoza organizacji zostały odwołane, a wszelkie wewnętrzne narady, spotkania, szkolenia oraz procesy rekrutacyjne są organizowane i przeprowadzane w sposób zdalny (online) – za pomocą firmowych komunikatorów.  Dodatkowo, nieustannie wysyłamy do naszych pracowników komunikaty, zachęcamy ich do organizowania telekonferencji oraz wideokonferencji, a także do unikania spotkań powyżej 3 osób, szczególnie w sytuacji, gdy nie może zostać zapewniona pomiędzy nimi odległość 2m. Pracownicy, którzy ze względu na swoje obowiązki są zobligowani do pracy w biurze mają zapewnione komfortowe, minimalizujące ryzyko warunki: w każdym pomieszczeniu może przebywać tylko jedna osoba. Wszelkie pokoje są regularnie wietrzone, a przejścia pomiędzy biurami są na stałe otwarte, by wyłączyć konieczność chwytania za klamkę.

Natalia Kuta, HR Business Partner firmy Elemont Sp. z o.o.

Od lat mamy bardzo wysokie standardy w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, podwykonawców i klientów.  Jest to dla nas absolutny priorytet. Dlatego stosowne procedury i ograniczenia, zgodne z wytycznymi służb sanitarnych, wprowadziliśmy już przed 15.03. Jednocześnie podejmujemy niezbędne działania gwarantujące utrzymanie ciągłości produkcji i dostaw. Rozdzielamy załogi pracujące na różnych zmianach, dzięki czemu mniejsza liczba pracowników pracuje na wydłużonych zmianach roboczych. Wprowadziliśmy pełną kontrolę osób wchodzących do zakładu i wjeżdżających z niego. Zadbaliśmy również o to, by osoby pracujące w trybie zmianowym nie spotykały się podczas przekazywania zmian. Pracownicy wymieniają się niezbędnymi Informacjami za pomocą innych środków komunikacji. Prowadzimy także pomiar temperatury ciała. Jeśli wynosi ona 38 stopni i więcej, to osoba ta natychmiast otrzymuje maseczkę i rękawice, a następnie jest eskortowana do służb medycznych. Od lat mamy samoobsługowe stanowiska dla kierowców, co w dobie epidemii bardzo procentuje. Pozwoliło to bowiem ograniczyć bezpośrednie kontakty z klientami odbierającymi towary. Dla kadry inżynieryjno-technicznej wprowadziliśmy rotacyjną pracę zdalną. W miarę możliwości wszystkie spotkania odbywają się online bądź poprzez telekonferencje. Pracownicy są wyposażeni w środki dezynfekujące oraz podstawowy sprzęt ochraniający, jak maski czy rękawice. Na wyposażeniu zakładów są również kombinezony oraz przyłbice, które będą używane w przypadku podejrzenia zakażenia. Wszyscy pracownicy biurowi pracują z domu. Dzięki posiadanym narzędziom technologicznym bardzo szybko przestawiliśmy się na zdalny tryb pracy i działa to całkiem dobrze. Staramy się też robić dla naszych pracowników coś więcej, dlatego uruchomiliśmy wewnętrzną inicjatywę #zadbajmyosiebie. Za pośrednictwem intranetu i innych narzędzi online dostarczamy im różną wiedzę na temat rozwoju, działania w pracy zdalnej, ale też takich obszarów jak np. zarządzanie emocjami. W tym trudnym czasie jest to szczególnie ważne. Brak kontaktu fizycznego staramy się rekompensować poprzez wirtualne pokoje, w których codziennie rano i po południu mogą oni napić się wspólnie kawy. W tych trudnych czasach należy skupić się na pracowniku.

Iga Chodorowska – Korpak, Dyrektor Organizacji i Zasobów Ludzkich Lafarge Cement Spółka Akcyjna

Ostatnie tygodnie także dla naszego przedsiębiorstwa były czasem trudnym i wymagającym. W połowie marca zarząd Volkswagen Poznań podjął decyzję o tymczasowym wstrzymaniu produkcji we wszystkich zakładach spółki. Kierujemy  się zdrowiem i bezpieczeństwem naszych pracowników, które są dla nas absolutnym priorytetem. Aktualnie w firmie pracują osoby, które są zdefiniowane jako business essentials. Część z nich pracuje na miejscu w zakładach, m.in. dbając o konserwację maszyn i urządzeń czy infrastrukturę IT, jednak zdecydowana większość pracuje zdalnie, we własnych domach. Mijają kolejne tygodnie i muszę przyznać, że nasza elastyczność, solidarność  i dostosowanie do zmian zdały egzamin. Dostrzegam wymierne efekty pracy, mimo utrudnień i pewnych ograniczeń. Dużym wyzwaniem na najbliższe dni stanowi dla nas przygotowanie do wznowienia procesu produkcji. Odpowiadając na nowe zasady bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowotnej, dostosowujemy przebieg produkcji oraz organizację pracy, tak, aby zminimalizować wszelkie ryzyka i dać poczucie bezpieczeństwa naszym pracownikom. Dlatego opracowujemy zmiany w procesach produkcyjnych i organizacji pracy. Wprowadzimy także dystrybucję niezbędnych środków higieny, a także zasady dystansu społecznego. Nasza załoga już wiele razy potwierdziła, że jesteśmy razem, na dobre i na złe, dlatego jestem przekonana, że i tym razem nam się uda.

Jolanta Musielak, Członek Zarządu ds. Personalnych i Organizacji Volkswagen Poznań

Dzięki skali naszego działania, sytuacja w firmie jest stabilna. Aktywnie działamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników – w dużym stopniu korzystamy z możliwości pracy zdalnej. Jednocześnie zachowujemy pełną zdolność do obsługi klientów, zamieniając spotkania z klientami na videorozmowy. Od początku pandemii podjęliśmy działania wspólnie z ponad 200 restauracjami, by jeszcze większy nacisk kłaść na bezpieczne posiłki – mam tu na myśli przede wszystkim dodatkową dezynfekcję, korzystanie z maseczek czy zmianę miejsc dostaw do firm. Stale analizujemy obecną sytuację, a dzięki obserwacji liczby pracowników pojawiających się w pracy (co raportujemy na stronie https://smartlunch.pl/smartlunch-index), zespół może oszacować jak zamówienia będą kształtowały się w kolejnych tygodniach i odpowiednio wcześniej reagować na zmiany.

Mateusz Tałpasz, CEO SmartLunch Sp. z o.o.

W Banku Gospodarstwa Krajowego, mając na względzie zdrowie naszych pracowników, przeszliśmy w miarę możliwości na tryb pracy zdalnej i właściwie wszystkie procesy operacyjne prowadzimy obecnie w ten sposób. Wymagało to niekiedy poszukiwania nowych rozwiązań informatycznych, ale udało się! To ważne, bo jako bank wspierający polską gospodarkę odgrywamy obecnie ważną rolę w walce ze skutkami gospodarczymi pandemii. Tym pracownikom, którzy jednak muszą podróżować do naszych siedzib, zapewniliśmy dojazdy służbowymi samochodami lub taksówkami, a w biurach odpowiednie środki ochrony osobistej oraz regularnie dezynfekujemy powierzchnie. Ważna jest dla nas również komunikacja, dlatego uruchomiliśmy dyżury psychologiczne, w intranecie specjalną sekcję z ciekawymi szkoleniami, webinarami, a dodatkowo codziennie informujemy pracowników nie tylko o tym, co jako pracodawca robimy, by chronić pracowników, ale również przekazujemy informacje na temat naszych działań dla gospodarki oraz co dzieje się w Polsce i na świecie w związku z pandemią.

Zuzanna Piasecka, Dyrektor Departamentu HR Bank Gospodarstwa Krajowego

Na fali informacji z Chin, już na początku lutego wprowadziliśmy środki prewencyjne we wszystkich obiektach Rohlig Suus Logistics. Na początku marca powołaliśmy Zespół Zarządzania Kryzysowego, który jest odpowiedzialny za: planowanie, podejmowanie wiążących decyzji operacyjnych i biznesowych mających na celu zapewnienie ciągłości działania i bezpieczeństwa pracowników, współpracowników, klientów, podwykonawców. Zapewniło nam to ciągłość działania procesów biznesowych i operacyjnych oraz pozwoliło stworzyć liste działań umożliwiających szybkie podjęcie decyzji w sytuacji kryzysowej, proporcjonalnie do zaistniałej sytuacji.Kluczowa okazała się w tym okresie przemyślana i spójna komunikacja wewnętrzna, dzięki której sprawnie i szybko przekazujemy pracownikom kolejne instrukcje, zalecenia i bieżące informacje, które bezpośrednio mają wpływ na ich pracę. Nasi pracownicy otrzymują również codzienny monitoring informacji związanych z epidemią wraz z analizą jej wpływu na nasz biznes. Opieramy się na najbardziej zaufanych źródłach (największe agencje informacyjne oraz informacje z pierwszej ręki od naszych partnerów) – w ten sposób zapewniamy naszym pracownikom rzetelne źródło informacji i zapobiegamy rozprzestrzenianiu się fake newsów.

W zaledwie kilka dni zdołaliśmy jako organizacja bez większych zakłóceń przejść w tryb pracy zdalnej – w domach zostali wszyscy pracownicy, których fizyczna obecność w biurze nie jest konieczna. Wszystkim osobom, których obowiązki służbowe wymagają obecności w naszych obiektach, zapewniamy zwiększony dostęp do środków ochrony osobistej. Wyposażyliśmy naszych pracowników w maseczki ochronne i dodatkowe płyny dezynfekujące w poręcznych pojemnościach, tak by mogli je zabrać ze sobą i korzystać z tej formy zabezpieczenia również poza pracą. Kolejne partie maseczek sukcesywnie dostarczamy do wszystkich oddziałów firmy.

W tych trudnych chwilach naszym obowiązkiem jako operatora logistycznego jest zapewnienie ciągłości łańcucha dostaw do naszych lokalnych społeczności. Potrzebują tego nasi klienci oraz wszyscy w naszym otoczeniu. Jako firma angażujemy się również w pomoc służbie zdrowia, realizując nieodpłatnie transporty niezbędnych środków i sprzętów do szpitali. Mimo dużego obciążenia pracą w obecnej sytuacji, nasz zespół z chęcią podejmuje i realizuje takie inicjatywy. Jest to dla nas wszystkich ważny element działalności i dodatkowe źródło satysfakcji zawodowej.

Jacek Głowacz, HR Manager, Rohlig Suus Logistics