sr2logo
Na zaufanie pracuje się latami - Strony Rynku

Na zaufanie pracuje się latami

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. utrzymało pozycję lidera w rankingu konsumenckim Laur Klienta i po raz kolejny zostało uhonorowane godłem Złoty Laur Klienta w kategorii „Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych”. 

 

3

Kilkadziesiąt lat doświadczenia w zarządzaniu Pekao TFI to najdłużej działające na polskim rynku towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Od 1992 r. gromadzi środki inwestorów i nimi zarządza.

– W tym czasie doświadczyliśmy na rynku zarówno niejednej hossy, jak i niejednej bessy – mówi Jacek Janiuk, prezes zarządu Pekao TFI S.A. – Równocześnie w tym okresie zaufało nam setki tysięcy inwestorów. Obecnie zarządzamy aktywami ponad 400 000 Polaków. To często oszczędności ich życia, a więc i ogromna odpowiedzialność. Cały czas, zwłaszcza w tych trudnych tygodniach, jesteśmy blisko naszych klientów oraz doradców, dostarczamy im wiedzę nt. bieżącej sytuacji rynkowej, przygotowujemy aktualne komentarze i wideoinformacje – wspieramy ich, dostosowując kanały komunikacji do obecnych warunków.

Stabilny partner

Jesteśmy stabilną instytucją, a zarazem jednym z największych, pod względem wartości zarządzanych aktywów, towarzystw funduszy inwestycyjnych na rynku. Od lat współpracujemy z naszym pośrednim akcjonariuszem, jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków  uniwersalnych w Polsce – Bankiem Pekao S.A.

Czas przełomu to sprawdzian dla nas wszystkich

Obecna sytuacja na rynku zmieni nasze życie na zawsze. Świat nigdy nie będzie już taki sam jak przed pandemią. Etyka prowadzonej działalności, otwartość komunikacji i bieżące wsparcie są teraz ważniejsze niż kiedykolwiek. – Otrzymane po raz kolejny wyróżnienie to duża satysfakcja dla całego zespołu Pekao TFI – podkreśla Janiuk. – Wyniki rankingu konsumenckiego Złoty Laur pokazują, że klienci mają zaufanie do naszych usług. A to właśnie dzięki zaufaniu możemy budować z nimi długoterminowe relacje. Chcemy towarzyszyć im przez lata i wspierać ich w inwestowaniu, dopasowywać rozwiązania do zmieniających się w miarę upływu czasu potrzeb, aby dzięki lokowaniu środków w nasze produkty finansowe mogli realizować swoje cele.


 

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem. Uczestnik funduszu musi mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Uczestnictwo w funduszach wiąże się z opłatami manipulacyjnymi i opłatami za zarządzanie. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów i informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnymi, wraz z tabelami opłat, na www.pekaotfi.pl. Materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego ani rekomendowania instrumentów finansowych lub ich emitentów. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.