sr2logo
Ubezpieczenia chronią środowisko naturalne - Strony Rynku

Ubezpieczenia chronią środowisko naturalne

Wiener, w ramach działań ESG, realizuje działania na rzecz ochrony środowiska – m.in. oferuje specjalistyczne ubezpieczenie OZE. Ponadto firma zachęca klientów i agentów do zawierania umów bez użycia papieru, a dzięki zaangażowaniu pracowników-wolontariuszy robi „Leśne porządki z Wiener”, sprzątając tereny zielone w całej Polsce.Ekoprodukty

Wiener, jako jedna z pierwszych w Polsce firm ubezpieczeniowych, posiada specjalistyczne ubezpieczenie OZE, w tym farm fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych, kierowane do producentów zielonej energii. Polisa, w obu przypadkach, obejmuje ochronę od uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży, a także finansowych skutków przerwy w pracy elektrowni, spowodowanej szkodą. Wiener w swojej ofercie ma także ubezpieczenie dla konsumentów, pozyskujących energię z OZE, obejmujące ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła do wartości 250 000 zł.
Ekologiczne ścieżki sprzedaży
Spółka promuje także nowoczesne kanały sprzedaży i zakupu ubezpieczeń, bez zużycia choćby jednej kartki. Akceptacja dokumentów odbywa się mobilnie. Aby zachęcić klientów i agentów do wyboru ekologicznej ścieżki, Wiener przygotował specjalną akcję, która odbyła się 5 października ubiegłego roku. Za każdą umowę zawartą tego dnia bez użycia papieru Wiener posadził drzewa. Łącznie w ramach akcji „Polisa dla Ziemi”, w gminie Ogrodzieniec, posadzonych zostało 1000 drzew. Będą one w stanie wytworzyć tyle tlenu, ile rocznie potrzebuje 670 osób i pochłonąć 6000 kg CO2 w ciągu roku.

Sprzątamy lasy

W działania na rzecz planety aktywnie angażują się także pracownicy spółki. W firmie funkcjonuje grupa „Ekoentuzjastów Wiener”, która propaguje m.in. ograniczenie zużycia papieru, energii oraz recycling. Ponadto organizują oni „Leśne porządki z Wiener”: 27 października kilkudziesięciu pracowników firmy posprzątało część lasu w Kampinoskim Parku Narodowym, wynosząc z niego kilkadziesiąt worków śmieci. Wkrótce „Leśne porządki z Wiener” odbędą się na południu Polski. – W Wiener konsekwentnie realizujemy działania na rzecz środowiska, które są ważną częścią naszego podejścia do ESG – mówi Anna Włodarczyk-Moczkowska, prezes zarządu Wiener. – Wierzymy, że każdy człowiek, nasz pracownik, ma realny wpływ na otaczający świat, a suma poszczególnych działań wielu z nas może przynieść realne zmiany na lepsze. Dlatego na co dzień dbamy o redukcję zużycia wody, energii i papieru. Z dumą realizujemy też takie projekty jak „Polisa dla Ziemi” czy „Leśne porządki z Wiener”, które są możliwe dzięki zaangażowaniu i wrażliwości naszych współpracowników, agentów, a także klientów. Ponadto wspieramy rozwój energetyki OZE, oferując zabezpieczenie dla firm, które takie rozwiązania wdrażają oraz dla klientów, którzy chcą z nich korzystać.
Tytuł złoty Laur Klienta 2022 w kategorii ekologiczne strategie w biznesie to wyróżnienie przyznawane przez redakcję Stron Biznesu i Stron Rynku.

Follow by Email
LinkedIn
Share