sr2logo
Za sukcesem stoją ludzie - Strony Rynku

Za sukcesem stoją ludzie

W minionym roku Media Expert obchodził jubileusz dwudziestolecia działalności na polskim rynku. Po dwóch dekadach osiągnęliśmy status lidera w segmencie RTV/AGD w Polsce z ponad 550 sklepami zlokalizowanymi w 440 miastach. Ostatnie lata, pomimo obiektywnych trudności, z którymi mierzyli się polscy i europejscy przedsiębiorcy, były dla nas czasem intensywnego rozwoju. Pandemia, a następnie konflikt zbrojny w Ukrainie, który do dziś rezonuje w poziomach kluczowych wskaźników ekonomicznych, dodatkowo motywował władze spółki do odważnego, ale i odpowiedzialnego budowania jej wartości. Wzmocniliśmy naszą rolę na rynku intensywnie rozwijając infrastrukturę mającą wpływ na poziom obsługi klienta. Inwestycje w nowoczesne magazyny i rozwiązania logistyczne, rozbudowa floty pojazdów, w tym bezemisyjnych, przełożyły się bezpośrednio na optymalizację obszaru omnichannel. Zabiegi te doceniło również szersze otoczenie biznesowe, a bezpośrednim tego dowodem było zwycięstwo Media Expert w pierwszej polskiej edycji międzynarodowego programu Best Brands Awards w kategorii Best Omnichannel Brand.
Za każdym sukcesem stoją jednak ludzie. Nawet najlepsze innowacje biznesowe nie wyjdą poza etap racjonalizatorskich teorii, gdy za ich wdrożeniem nie stać będzie zgrany, skupiony na wspólnych celach i wartościach team. Przez dwadzieścia lat Media Expert budował naszą rolę na polskim rynku w oparciu o efektywną strategię zarządzania kadrami. Staramy się elastycznie reagować na zmieniające się potrzeby naszych pracowników, budować ich poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji i świadomości przynależności do społeczności, której członków łączy nie tylko wspólna praca, ale i przyjazne relacje, w których każdy może realizować swoje zawodowe ambicje w środowisku współpracy, a nie rywalizacji.
Od lat to właśnie te aspekty stanowią fundament naszej polityki kadrowej. Szczególnie w niepewnych czasach, bezpieczeństwo i stabilizacja zatrudnienia w oparciu wyłącznie o umowy o pracę, a także szereg benefitów socjalnych, które sprzyjają budowaniu relacji również poza pracą, stanowią podwaliny do integrowania zespołów, budowania dalece głębszych więzi, niż tylko te, które wyznacza wyłącznie wspólne realizowanie zadań zawodowych. Tworzymy przyjazne warunki do realizowania swoich planów i aspiracji, motywujemy do rozwoju i doskonalenia, a nowe kompetencje przekładają się na możliwości zarobkowe. Indywidualne ścieżki kariery, system szkoleń, programy motywacyjne, a także wdrożony system płacowy premiują osobiste zaangażowanie i pracowitość. Dzięki temu dziś jesteśmy w stanie wykorzystać rosnące kompetencje naszych pracowników na różnych polach funkcjonowania firmy. O skuteczności tych działań niech świadczy fakt, że zdecydowana większość naszej kadry menedżerskiej to pracownicy, którzy zaczynali pracę w Media Expert od niższych szczebli.
Intensywnie rozwijamy również nasze programy integracyjne, mentorskie, a także antydyskryminacyjne, uwzględniające wielopoziomowy dialog z pracownikami, niebieską linię i badania satysfakcji. Inspirujemy do wzmacniania wzajemnej akceptacji, empatii i gotowości niesienia pomocy tym, których boleśnie doświadczył los. Corocznie nasi pracownicy angażują się w liczne projekty wolontariatu pracowniczego i inicjatywy charytatywne, wspierane przez aktywnie działającą przy sieci Media Expert
Fundację MEDIAEXPERT „Włącz się”. We współpracy z koleżankami i kolegami z Fundacji, uruchomiliśmy również program wczesnego wykrywania raka piersi, z którego coraz liczniej korzysta kobieca część naszych kadr. W obliczu osobistych, losowych tragedii członków naszej społeczności, Fundacja wspiera organizacyjnie zbiórki środków finansowych, zapewnia opiekę psychologiczną czy prawną. Wierzymy bowiem, że zgrana społeczność nie może pozostawiać swoich członków bez pomocy, gdy los szczególnie boleśnie doświadcza.
Inicjatywy podejmowane w trosce o naszych pracowników traktujemy priorytetowo, ale beneficjentami naszych działań są również organizacje zewnętrzne. Aktywnie wspieraliśmy polską służbę zdrowia w okresie pandemii, współpracujemy z jednostkami GOPR i WOPR, placówkami edukacyjnymi i wychowawczymi. Od początku wojny w Ukrainie jesteśmy blisko społeczności uchodźców z tego kraju – szczególnie dzieci, które przecież nigdy nie powinny doświadczać wojennej traumy i być świadkami tak wielu krzywd.
Decyzja kapituły programu o przyznaniu Media Expert tytułu Solidnego Pracodawcy to dla nas powód do dumy. Deklarujemy, że nie zatrzymamy się w naszych staraniach, by każdy pracownik Media Expert czuł się ważnym ogniwem w solidarnym łańcuchu naszej społeczności. I choć otrzymujemy ten zaszczytny tytuł po raz trzeci z rzędu, nie popadamy w samozachwyt – przeciwnie – jesteśmy zmotywowani, by zachowując uważność na potrzeby naszych pracowników, szukać nowych rozwiązań i inspiracji, które pozwolą cieszyć się tym wyróżnieniem również w przyszłym roku.
Grzegorz Tyluś
Dyrektor HR Media Expert

Follow by Email
LinkedIn
Share