sr2logo
Niczuk Metall-PL z tytułem Solidny Pracodawca Roku - Strony Rynku

Niczuk Metall-PL z tytułem Solidny Pracodawca Roku

Niczuk Metall-PL to firma z całkowicie polskim, rodzinnym kapitałem, pozostająca w niezmiennej formie od 1957 roku. Obecnie spółka jest zarządzana przez trzecie pokolenie, a zespół specjalistów i profesjonalistów prowadzi firmę do coraz silniejszej pozycji na rynku. Przedsiębiorstwo cieszy się dużym zaufaniem i jest traktowane przez klientów jako lider polskiej branży instalacyjnej.

Rozwój spółki opiera się na aspektach, które całościowo zaspokajają potrzeby klientów: jasnej wizji rozwoju, jakości oferowanych produktów oraz koncentracji na klientach. Kierownictwo stawia na kompleksowość zarówno w procesach produkcji, obsłudze kontrahentów, jak i w wewnętrznych działaniach firmy.
Zgrany zespół z odpowiednimi kompetencjami, kwalifikacjami oraz zaangażowaniem stanowi klucz do sukcesu firmy Niczuk Metall-PL. Przedsiębiorstwo ewoluuje tak dynamicznie, jak dynamicznych ma ludzi: pracowników, menedżerów, w jaki sposób potrafi rozwijać ich umiejętności i przekuwać je na wyniki.
To właśnie ich wiedza, doświadczenie i otwartość decydują o rozwoju przedsiębiorstwa. Określona ścieżka kariery ustalana indywidualnie na podstawie predyspozycji, umiejętności, wiedzy i w kierunku satysfakcjonującym pracownika oraz stabilna forma zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – to wszystko zmniejsza fluktuacje personelu i umożliwia stałe doskonalenie oraz rozwijanie posiadanych w firmie talentów. Atrakcyjny system motywacyjny pozwala osiągać wymierne efekty i powoduje wśród kadry poczucie lojalności wobec przedsiębiorstwa, które przekłada się na większą motywację do pracy. Niekwestionowanym atutem tego typu działań jest kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy na zewnątrz oraz przyciągnięcie do pracy nowych i wartościowych pracowników.
W firmie panuje dobra atmosfera, a zgrany zespół cechuje profesjonalizm oraz wzajemny szacunek. Spółka stawia na pracowników, którzy są elastyczni, chętni do podejmowania nowych działań oraz poszerzenia własnych kompetencji. Ceniona jest otwartość, inicjatywa i gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Spółka oferuje szkolenia z szeroko pojętych kompetencji miękkich, jak również szkolenia specjalistyczne i techniczne. W 2015 roku zakończył się półtoraroczny unijny projekt szkoleniowy, w którym wzięła udział zdecydowana większość pracowników spółki. Obecnie podejmowane są działania na rzecz opracowania nowego programu szkoleń na rok 2016, wynikające z potrzeb pracowników i przyjętej strategii firmy.
Kadrę Niczuk Metall-PL tworzą pracownicy reprezentujący różne pokolenia. Pomimo faktu, że każde z nich cechuje inna specyfika, przedstawiciele poszczególnych generacji są dla siebie wsparciem i wyzwaniem, uczą się od siebie nawzajem, korzystając ze swojej różnorodności. Perspektywiczne myślenie firmy koncentruje się na tworzeniu środowiska pracy umożliwiającego wykorzystanie synergii wynikającej z obecności wszystkich pokoleń i umiejętnej maksymalizacji działań. Zgrany zespół o zróżnicowanym doświadczeniu, właściwie zarządzany, może osiągać wiele sukcesów i realizować długookresowe plany rozwojowe firmy.
Polityka personalna jest dla spółki jednym z najważniejszych aspektów wspierających rozwój i sukces przedsiębiorstwa. Firma, poza wspomnianym system motywacyjnym, bardzo chętnie angażuje się w lokalne inicjatywy związane z propagowaniem sportu wśród młodych oraz akcje ekologiczne. Wsparcie dla klubu sportowego OKS Stomil, dofinansowanie okolicznych szkół czy organizacja EKO pikniku dla całego zespołu pracowników i ich rodzin, który propaguje wiedzę ekologiczną poprzez zabawę i wypoczynek, dają poczucie, że obrana droga jest tą właściwą.
Tytuł Solidnego Pracodawcy 2016 to synonim właściwej polityki personalnej i dobrej opinii, jaką cieszy się pracodawca. Przyznana nagroda to nie tylko satysfakcja, ale przede wszystkim zobowiązanie do zachowania wysokich standardów w zakresie działań HR oraz motywacja do dalszej, jeszcze bardziej efektywnej pracy.

Follow by Email
LinkedIn
Share